Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Hoạt Lực
  M.P
  1
  #eff0000#b#YЪn Em n
  258375
  Võ Đang
  2
  MDung
  244560
  Võ Đang
  3
  #-09#eab0000#bChy Ngay i
  190240
  Tiêu Dao
  4
  #b#e000000#KLong Ca Ca
  188520
  Võ Đang
  5
  #eff0000#b#YSi Kon
  188125
  Cái Bang
  6
  BoCa
  183525
  Võ Đang
  7
  #eee1eee#bLim#231
  161440
  Võ Đang
  8
  HunDiamond
  150595
  Võ Đang
  9
  #eff0000#b#YThy Cha Чp
  149425
  Võ Đang
  10
  ChuDu
  106290
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private