Thiên Long AH - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Hoạt Lực
  M.P
  1
  7TanTat
  441780
  Tiêu Dao
  2
  #eab0000#bCh Mc
  400585
  Võ Đang
  3
  CAL
  305095
  Cái Bang
  4
  #eab0000#bF88
  301265
  Võ Đang
  5
  #eab0000#Kеc C Cu Bi
  292225
  Võ Đang
  6
  TuynEnter
  258880
  Tiêu Dao
  7
  PhTrain
  213120
  Võ Đang
  8
  m
  207005
  Võ Đang
  9
  Lm0
  201865
  Võ Đang
  10
  #eab0000#bLyBoDy
  179055
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private